Bán thùng carton cũ 5 lớp kích thước 60x40x31

Bạn Like Nhé

Thùng carton giấy ngoại, độ dai cao còn mới 90%

thùng carton 5 lớp Schlemmer
thùng carton 5 lớp Schlemmer
hộp carton 5 lớp
hộp carton 5 lớp

2 thoughts on “Bán thùng carton cũ 5 lớp kích thước 60x40x31

Trả lời